Εκτεταμένη αναζήτηση

Αρχική / Η εταιρία / Έντυπο Υπαναχώρησης

Έντυπο Υπαναχώρησης

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

    (κατεβάστε το έντυπο υπαναχώρησης σε αρχείο Word ή σε PDF)

    Προς την εταιρεία ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΒΙΒΛΙΑ Α.Ε., που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Α.Παπανδρέου 11, αριθμός τηλεμοιοτυπίας 210-6800647, ηλεκτρονική διεύθυνση contact@evripidis.gr

    Γνωστοποιώ/γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβασή μου/μας πώλησης των ακόλουθων αγαθών που παραγγέλθηκαν στις .......................... και παρελήφθησαν στις                       ..........................................................................

 

    Αριθμός τιμολογίου/απόδειξης.............................................................

 

    Ημερομηνία.................................................................................................

 

    Όνομα καταναλωτή/των...........................................................................

 

    Υπογραφή καταναλωτή (μόνο αν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

 

    ......................................................................................................................

Τα νέα μας

Τo blog μας

Οι εκδηλώσεις μας

Παιδική εκδήλωση